Artikel 1.  Algemene bepalingen
Dit zijn de algemene voorwaarden van Didive Interieur, gevestigd te Hoogland. Didive Interieur is ingeschreven bij de KvK onder NR:50953931. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, activiteiten en transacties. Eventuele specifieke voorwaarden zijn slechts van toepassing indien die schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2a. Offerte
Offerte is 100 dagen geldig. Didive behoudt zich ten allertijden het recht om prijs- en/of modelwijzigingen binnen deze 100 dagen aan te passen.

Artikel 2b. Orders en opdrachten
Orders en/of opdrachten zijn rechtsbindend. Opdrachtgever/koper is alleen gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Didive Interieur met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Wanneer Didive Interieur met de uitvoering van de opdracht is begonnen, word de ontstane schade door de opdrachtgever/koper vergoed; onder deze schade wordt begrepen de gemaakte kosten en gederfde winst.

De opdrachtgever/koper is tot een aanbetaling verplicht als dit word aangegeven bij de verkoop. De aanbetaling dient 7 dagen na het retourneren van de getekende offerte te zijn voldaan.
Het resterende bedrag kan worden betaald bij oplevering.

Artikel 3. Produkten.
De kleuren van de afbeeldingen kunnen afwijken van het originele produkt.

Artikel 4. Prijzen
De prijzen die Didive Interieur vermeld zijn incl. BTW.
Alle prijzen gelden binnen de regio Amersfoort: Amersfoort, Hoevelaken, Hoogland, Hooglanderveen en Nijkerkerveen.

Artikel 5. Levering
De overeengekomen leveringstermijn zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet bindend. Bij overschrijding van de leveringstermijn zal Didive Interieur in overleg gaan met de klant.
Didive Interieur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ten gevolge van overschrijding van een leveringstermijn.

Artikel 6. Klachten en garanties
Na de oplevering is de klant verplicht om de producten of diensten te controleren. Binnen 30 dagen kan men Didive Interieur schriftelijk op de hoogte stellen van de gebreken. Gebeurd dit niet schriftelijk binnen die periode dan heeft Didive Interieur zich aan de werkzaamheden gehouden volgens de overeenkomst. De rechten volgens de wettelijke bepalingen van de koper zal Didive Interieur respecteren.

Artikel 7. Privacy
De persoonsgegevens van de klant zullen alleen worden gebruikt voor het afhandelen van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling
De betaling dient te geschieden binnen (20) dagen na de factuurdatum. Als de koper niet binnen deze periode betaald, word de wettelijke rente doorberekend.

Algemene voorwaarden